Klättervildvin

Leveransstorlek: 40-60 cm hög
Storlek fullvuxen: 4-5 m hög

15,00 €

Leveransstorlek: 40-60 cm hög
Storlek fullvuxen: 4-5 m hög